بنام اهورا مزدا که هرچه داریم از اوست.به یادش باشید تا شما را یاور باشد.

سرکه چوب برای ضد عفونی گیاهان

نویسنده :کامران ریاضی
تاریخ:پنجشنبه بیست و سوم آذرماه سال 1396-05:00

سرکه چوب (Wood vinegar)، یک محصولی فرعی از عملیات تولید زغال می باشد. این ماده مایعی است که از گاز های حاصل از سوزاندن چوب تازه طی سوختن تحت شرایط (تقریباً) بی هوا بدست می آید. هنگامی که گاز خنک می شود، به کندانس تبدیل می گردد.

مصارف مختلف سرکه چوب عبارتند از:

الف-تولید داروهای مختلف دامی(دود مایع برای زنبور عسل، انگل کش دام......)/ انسانی(مانند پد های چسب دار کف پا که کثیفی خون را جذب می کنند....)/گیاهی

ب-تولید طعم دهنده های غذایی/دود دادن مواد غذایی(گوشتها، برنج ....)

ج-تولید مواد نگهدارنده غذایی(با دود دادن و یا تصفیه و پالایش و مصرف با مالیدن روی میوه ها و خوراکی ها جهت دوام آنها...)/قطعات و لوازم مانند چوب مبل و ...

د-تولید کودها

ه-تولید سموم دفع آفات نباتی

و-تولید مواد آرایشی و لوسیون زیبایی و موم پایه آرایشی

ز-تولید مواد شیمیایی مختلف مانند اسانس سیب/ فورفورال/سرکه سفید/ترکیبات فنلیک/اسانسها/متانول/اتانول/....

سرکه چوب (Wood vinegar) خام بیش از 200 ماده شیمیایی دارد، مانند اسید استیک(acetic acid)، فرمالدهید(formaldehyde)، اتیل والرات(ethyl-valerateمتانول(methano)، مواد قیری(tar) و غیره.

 

ethyl-valerate

اتیل والرات

در سرکه چوب مقداری زیادی اتیل والرات با نقطه جوش 145-146 درجه سانتیگراد و دانسیته 0.877 گرم بر سانتیمتر مکعب و نام آیوپاک Ethyl pentanoate وجود دارد. اتیل والرات، یک استر با فرمول مولکولی C7H14O2 بوده که مایعی بیرنگ و کم محلول در آب ولی قابل حل در حلال های آلی می باشد که عطر و طعم خوشایندی داشته و به عنوان یک افزودنی غذایی(Food Additive) بیان می شود  و طعمی میوه مانند بویژه مانند سیب دارد.

سرکه چوب (Wood vinegar)، کیفیت خاک را افزایش داده، آفات را حذف نموده و رشد گیاه را کنترل می نماید، ولی این ماده برای ماهیان کمی سمی بوده و اگر به مقدار خیلی زیاد برای گیاهان بکار رود برای آنهاخیلی سمی می باشد.

این ماده رشد ریشه ها، ساقه ها، گل ها، و میوه را در گیاه تسریع می نماید. اگر این ماده در در حجم های مختلف بکار ببریم، در موارد مشخص، ممکن است سبب عقب ماندگی رشد گیاه گردد.

تحقیقی در این رابطه نشان می دهد که پس از بکار بردن سرکه چوب در یک باغ، درخت های میوه ، تولید مقدار میوه آنها افزایش یافت .

سرکه چوب برای مواد زنده در زنجیره غذایی به خصوص برای حشراتی که به گرده افشانی(لقاح-pollinate) گیاهان کمک می کنند بی خطر می باشد.

سرکه چوب را از سوزاندن چوب تازه در یک کوره می توان تولید نمود. به عنوان مثال از یک بشکه 200 لیتری نفت می توان به عنوان کوره استفاده نمود با دود کشی به بلندی 120 سانت از جنس بتن با 4 اینچ قطر.

کوره را با 63 تا 83 کیلوگرم چوب تازه پر کرده و روشن می کنیم. چوب مناسب برای سرکه چوب، باید چوب سخت باشد.

(راجع به سیستم دود گیری کوره زغال و سرکه چوب این لینک را ببینید.)

از خواص و کارایی های سرکه چوب می توان تاثیر آن:

1-نسبت به گیاه بادام زمینی در مقاله زیر که روی خاک و برگ گیاه تاثیرات کنترلی آن را روی افلاتوکسین قارچ مورد برسی قرار گرفت ذکر نمود.

Using wood vinegar in enhancing peanut yield and in controlling the contamination of aflatoxin producing fungus

Darunee Jothityangkoon1, Ratanaporn Koolachart1, Sadudee Wanapat1, Sophon Wongkaew2 and Sanun Jogloy1
1Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 Thailand.
Email darcho@kku.ac.th
2School of Crop Production Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000 Thailand.

2-از تاثیر سرکه چوب در رابطه با گیاه سویا و زراعت و افزایش محصول در اختلاط با کود بیوی مایع تخمیر شده بخاطر دفع آفات و هجوم حشرات و آفت ها به آن مقاله زیر را می توان ذکر نمود.

(J. ISSAAS Vol. 16, No. 2:67-73 (2010

EFFECTS OF WOOD VINEGAR AND FERMENTED LIQUID ORGANIC FERTILIZER ON SOYBEAN (SRISAMRONG 1) CULTIVATED UNDER DROUGHT CONDITIONS
Udomporn Pangnakorn1, Surasak Watanasorn1, Chumpon Kuntha1
and Sombat Chuenchooklin2
1 Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture, Natural Resources, and Environment,
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand
(Received: November 25, 2009; Accepted: October 9, 2010)

 سرکه چوبی که با نسبتی مشخص با آب رقیق شده است در موارد مختلفی مانند زیر بکار میرود.

 - جهت کشتن آفات: با بکارگیری نسبت 1:20 به خاک

- جهت کشتن علف هرز: با بکارگیری نسبت 1:50 به خاک

 -برای جلوگیری از پوسیدن ساقه ها و ریشه ها: با بکار گیری نسبت 1:100

 -برای جلوگیری از آفت ها و کپک ها در جالیکه رشد سریع گیاه: با بکار گیری نسبت 1:200 به خاک

 -جهت جلوگیری از شپش گیاه: با بکار گیری نسبت 1:400 برای گیاه

-برای افزایش رشد میوه ها : با بکارگیری نسبت 1:500 برای تشکیل میوه

 در ضمن از سرکه چوب هم اکنون بیش از 20 نوع محصول دارد. تعدادی از محصولات در دنیا و برخی در ایران ناشناخته می باشد.

و

How Is Organic Wood Vinegar Made?

Wood Vinegar

Wood vinegar is actually a distillate of burning wood. Ubame oak trees are heated to 250 degrees Celsius in a furnace. The smoke from the heated wood is collected and condensed. The condensation is the vinegar which is filtered not less than five times to insure the highest purity level. This vinegar is allowed to mature for six months after which the middle layer is filtered off for use in the final product.

The wood vinegar that's used in our Detox Foot Pads is in a powder form. To make the vinegar into a powder, from storage, it is heated again and condensed. The condensed substance is dried with the use of a specialized drying machine. The substance is then inspected to verify the quality. Once the requirements are met, the substance that is produced is a high concentrate that is very pure.

The wood vinegar that's used in our Detox Foot Pads is in a powder form. To make the vinegar into a powder, from storage, it is heated again and condensed. The condensed substance is dried with the use of a specialized drying machine. The substance is then inspected to verify the quality. Once the requirements are met, the substance that is produced is a high concentrate that is very pure.

10 Internal Benefits of Wood Vinegar

 1. Reducing Acid Reflux, Heartburn, and Indigestion
  Wood Vinegar can help to reduce Acid Reflux, Heartburn and Indigestion, all of which are commonly experienced by millions of Americans every year.
 2. Removing Foul Odors
  Foul Odors can be produced by many things, even some parts of your body. Body casts, gas, body odor and so on can pose social problems and embarrass and perhaps even nauseate you. But Wood Vinegar helps to neutralize foul odors.
 3. Stopping Bowel Diseases
  Wood Vinegar is thought to aid in the body with Colitis, Crohn's Disease, and Irritable Bowel Syndrome.
 4. Slowing Colic
  Colic is a general disorder that affects mostly babies. Wood Vinegar is thought to help although please consult your doctor before administering Wood Vinegar to your child.
 5. Supporting Liver Disease
  Surprisingly, Wood Vinegar is even thought to aid Liver Diseases like Hepatitis and Neonatal Jaundice and Liver Cancer.
 6. Blocking Diarrhea
  Less dramatic, but nonetheless, Wood Vinegar can aid in blocking diarrhea.
 7. Preventing Vomiting
  Vomiting can be very unpleasant, but Wood Vinegar can help here as well.
 8. Reducing Peptic Ulcers
  Wood Vinegar can help relieve Peptic Ulcers as well.
 9. Eliminating Dental Infections
  At some point in your life, you will have to struggle with a mouth infection of some sort of another. Wood Vinegar aids your health here as well.
 10. Lowering Cholesterol
  And last but not least, Wood Vinegar can promote a healthy heart by lowering cholesterol.

Please note that these health benefits can be achieved through the use of many charcoal products, not just wood vinegar. The key ingredient is wood charcoal produced by the slow baking power of an earthen kiln.

You may be thinking that many of these benefits are too good to be true, but remember, we haven't listed all the benefits of wood vinegar yet! These are only internal benefits. Wood Vinegar can also help the outside of your body.

11 External Benefits of Wood Vinegar

Wood Vinegar can aid the body² with the following:

 1. Insect Bites
  Wood Vinegar is thought to have great venom-removal power. The application of Wood Vinegar to insect bits can help to draw those toxins out of your body.
 2. Pink Eye
  Pink Eye is a dreadful eye infection that many of us have as children. The application of Wood Vinegar to the infected parts of the surrounding tissue of the eye can help to bring down swelling.
 3. Poison Ivy
  In general, Wood Vinegar can be of great help to soothing a large number of plant poisonings such as Poison Ivy.
 4. Infected Wounds
  Again, Wood Vinegar can help with various infections, so infected wounds can be reduced by its power.
 5. Cellulitis
  An acute inflammation of the connective tissue of the skin, caused by infection with staphylococcus, streptococcus, or other bacteria. Since Cellutis too is a bacterial infection, Wood Vinegar can help relieve symptoms.
 6. Diabetic Ulcers
  Diabetics, especially the elderly, sometimes develop circulatory problems in their arms and legs. Because of this, they get ulcers, usually on their legs and feet. From time to time, these ulcers get infected. Wood Vinegar can help here as well.
 7. Ear Infections
  Ear infections are another common type of bacteria-related affliction. Wood Vinegar can aid in the healing process.
 8. Snake Bites
  One great thing about having Wood Vinegar in our Detox Foot Pads is that with Wood Vinegar, these foot pads can draw out all sorts of venom. This includes venom from snake bites. While snake bites are rare, Wood Vinegar, combined with other aids, can help.³
 9. Gout
  For those of you who don't know, Gout is type of arthritis. It can cause sudden attacks of great pain and can bring about joint tenderness, redness, and swelling. Usually it attacks one joint per episode and this is usually your big toe. Again, Gout can develop quickly and typically starts at night. It is thought to be caused by a collection of Uric Acid, which luckily is absorbed by Wood Vinegar.4
 10. Prostatitis
  This is a condition not commonly understood. Prostatitis simply refers to prostate swelling and infection which can be found under the male bladder. Infected prostates can cause many symptoms, such as a constant need to urinate and painful urination. It can also cause forms of groin or lower back pain.
 11. Pain Relief
  Since many of the disorders and infections listed above can cause great pain, Wood Vinegar has also been used to relieve pain
  .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://ecuadortenisclub.com/1zu7e
یکشنبه هفدهم فروردینماه سال 1399 23:10
https://Jtbtigers.com/1zqr9 Tarot card reading https://frama.link/RfvyBLEZ https://ecuadortenisclub.com/1zu7e tarot reading https://jtbtigers.com/1zqr9 https://huit.re/RqZvohgQ tarot card meanings http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=vqMw https://ecuadortenisclub.com/1zu7e tarot https://frama.link/RfvyBLEZ https://frama.link/RfvyBLEZ best tarot https://jtbtigers.com/1zqr9
discover more here
یکشنبه هفدهم فروردینماه سال 1399 14:02
The pain in the neck is often the result of a pressure or
spasm in the muscle mass of the neck, which might additionally include ache
in the shoulder region considering that the muscles and the tissues
there are all attached per other. The ache might likewise be
triggered by any inflammation in the junctions of the neck, which
can easily consist of fairly an amount of joints because of the technique the neck is actually constructed.
jtbtigers.com
شنبه شانزدهم فروردینماه سال 1399 21:45
http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=vmWx FindJobHelper http://s.qurdo.com/2388r https://darknesstr.com/1zxbc FindJobHelper https://Ecuadortenisclub.com/1zmix http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=vmWx FindJobHelper https://1borsa.com/1zmj1 http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=vmWx FindJobHelper
http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=vmWx http://slnk.info/68fn8 FindJobHelper https://1borsa.com/1zmj1
visit this link
شنبه شانزدهم فروردینماه سال 1399 14:14
I visited multiple web sites but the audio quality for audio songs existing
at this site is actually fabulous.
https://mikewhellans.com/sql-interview-questions-and-answers-2/
جمعه پانزدهم فروردینماه سال 1399 22:55
https://mikewhellans.com/sql-interview-questions-and-answers/ FindJobHelper https://mikewhellans.com/sql-interview-questions-and-answers-2/ https://mikewhellans.com/get-sql-interview-questions/ FindJobHelper
https://interview-questions.info/phone-interview-questions/ https://rickylawson.com/behavioral-interview-questions-and-answers/ FindJobHelper
https://rickylawson.com/behavioral-interview-questions/ https://annuaire-du-net.com/phone-interview-questions-and-answers/ FindJobHelper https://mikewhellans.com/sql-interview-questions-and-answers-2/ https://annuaire-du-net.com/javascript-interview-questions-and-answers/ FindJobHelper https://annuaire-du-net.com/phone-interview-questions-and-answers/
https://www.allnumis.com/user/profile/TedRoy8
جمعه پانزدهم فروردینماه سال 1399 18:25
Hi, I check your new stuff like every week. Your story-telling style is awesome,
keep up the good work!
àÅè¹àÇçºá·§ºÍÅÍ͹äŹìàÇçºä˹´Õpantip
جمعه پانزدهم فروردینماه سال 1399 17:22
Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to
enhance my web site!I suppose its ok to use a
few of your ideas!!
how to make money online for beginners
جمعه پانزدهم فروردینماه سال 1399 16:08
Great post. I am dealing with a few of these issues as well..
free lesbian teen hd
جمعه پانزدهم فروردینماه سال 1399 01:43
certainly like your web-site but you have to check the spelling on quite a few
of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I
to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will
surely come again again.
sneak a peek at this web-site
پنجشنبه چهاردهم فروردینماه سال 1399 08:18
Game maniacs currently require extra complicated activities with higher level of trouble and video games with tough rivals.
In a multiplayer activity several players can participateMany higher position people buy lol accounts with a low position in order to train a winner variety they are not familiarized
with. in at the same time the same video game.
relevant web site
پنجشنبه چهاردهم فروردینماه سال 1399 02:20
To listen to moms and dads inform it, the best video game is actually academic, delivers tiny life sessions, strengthens palm eye balance, and also
keeps the little ones delighted for around 30 minutes
at a time. Listening to little ones, having said that, it looks that instructional top qualities rate much listed below the necessities for rate, action, rad
steps, as well as terrific items. It is actually unsubstantiated that there are games which fulfill the requirements hoped for by each
kids and parents.
More Information and facts
پنجشنبه چهاردهم فروردینماه سال 1399 01:19
Just a couple of years back, multiplayer video gaming was
actually just a "+1" for every activity that sustained such a gameplay mode; other than that, virtually
no one cared about regardless if the headline he wanted to
purchase sustained a multiplayer method.
free lesbian teen hd
سه شنبه دوازدهم فروردینماه سال 1399 20:10
I just like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your
weblog and take a look at once more right here frequently.
I'm reasonably sure I will learn lots of new stuff proper here!
Best of luck for the next!
quemador de grasa abdominal natural
دوشنبه یازدهم فروردینماه سال 1399 20:46
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
I am going to watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!
เว็บแทงบอลเว็บไหนบริการดีที่สุด
دوشنبه یازدهم فروردینماه سال 1399 19:23
I really like your blog.. very nice colors
& theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
many thanks
https://peanutchoco01.wixsite.com/mysite/post/%E0%B9%80%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B8%97-%E0%B8%
دوشنبه یازدهم فروردینماه سال 1399 15:16
Thanks for the auspicious writeup. It in fact was a entertainment account it.
Look complicated to far introduced agreeable from you!
However, how can we be in contact?
https://connect.barton.edu/ICS/Academics/BUS/CIS_PLA/Special_Courses-CIS_PLA-CIS_1/Blog_1.jnz?portlet=Blog_1&screen=View+Post&screenType=next&Id=10f7e878-8993-4d03-97e1-769470c1752f
یکشنبه دهم فروردینماه سال 1399 05:07
Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through
some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm
definitely delighted I found it and I'll be bookmarking
and checking back often!
onlineuniversalwork.com
شنبه نهم فروردینماه سال 1399 23:12
https://huit.re/ypxgNytL FindJobHelper https://1borsa.com/1uu6v https://jtbtigers.com/1t11k FindJobHelper https://rocketleaguepcdownload.wordpress.com https://huit.re/jXRbByyx FindJobHelper
https://Jtbtigers.com/1uorv https://Frama.link/phoneinterviewquestions3124 FindJobHelper https://freeiphoneget.wordpress.com https://darknesstr.com/1v4kc FindJobHelper https://slimex365.com/1x1rw
item_4488290
شنبه نهم فروردینماه سال 1399 11:47
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty
penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Thank you
karmatantric.com
شنبه نهم فروردینماه سال 1399 11:06
Hello there, I discovered your web site by the use of Google at
the same time as looking for a similar subject, your
website got here up, it seems great. I've bookmarked
it in my google bookmarks.
Hi there, simply turned into aware of your weblog via Google, and located that it is truly informative.
I am going to watch out for brussels. I'll be grateful if you proceed this in future.

A lot of people shall be benefited out of your writing. Cheers!
https://jtbtigers.com/1uot3
جمعه هشتم فروردینماه سال 1399 20:58
https://huit.re/phoneinterviewquestions3124 FindJobHelper https://frama.link/YLdE739b https://howtobuyahouseusa.wordpress.com FindJobHelper https://ecuadortenisclub.com/1usdy https://howtobuyahouseusa.wordpress.com FindJobHelper https://slimex365.com/1x1ri http://xsle.net/1y326 FindJobHelper https://huit.re/ypxgNytL https://1borsa.com/1uu7d FindJobHelper http://qr.garagebrewers.com/r.php?c=t2Wh
Web developer
جمعه هشتم فروردینماه سال 1399 17:59
I know this website presents quality depending articles and additional stuff,
is there any other web page which offers such stuff in quality?
click here
چهارشنبه ششم فروردینماه سال 1399 07:59
Thanks for every other excellent article. The place else may just anybody get that kind of information in such
an ideal approach of writing? I have a presentation subsequent week,
and I'm at the search for such info.
Kathlene
سه شنبه پنجم فروردینماه سال 1399 21:45
Great article.
learn more
دوشنبه چهارم فروردینماه سال 1399 20:22
Wrinkles are actually the 1st sign of aging.
Individuals detest looking more mature, especially when we refer to girls, however Wrinkles are actually component of our lifestyle and also our team can't entirely
ignore all of them or even create them go away.
learn more here
دوشنبه چهارم فروردینماه سال 1399 13:53
Hi friends, its impressive post about cultureand
fully defined, keep it up all the time.
click here
یکشنبه سوم فروردینماه سال 1399 14:27
When selecting to acquire radiant heating unit the majority of people choose the electrical selection given that it vows to
be much less intricate and also not automatically since it is
actually less expensive.
נערות ליווי
جمعه یکم فروردینماه سال 1399 02:45
The best man is usually the grooms most trustworthy and
faithful buddy or relative. The best man is often the grooms most trustworthy and faithful buddy or relative.
The ushers will be the grooms brothers, cousin, or best
friends, or brothers and shut relatives of the bride.
Responsibilities of the most effective Man Before the marriage,
he - pays for his own attire, bought or rented. May give the envelope
to the officiant before the ceremony. During the ceremony, he - will not
be a part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the
witnesses in signing the wedding license. On the reception, he - doesn't stand within the receiving line
until he is also the father of the groom. After the reception, he - promptly
returns each his and the grooms rented formal put on to the suitable location.
bit.ly
سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1398 21:34
http://bit.ly/38V4teK poradnik faceta http://bit.ly/38V4teK
CBD Gummies
دوشنبه بیست و ششم اسفندماه سال 1398 22:16
My brother recommended I might like this blog.
He was once totally right. This put up actually made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic